Kunngjering: Godkjent reguleringsplan - Detaljregulering for Hareidsmyrane nord 2 (planID 20160006)

Utsnitt Plankart Hareidsmyrane Nord 2 - Klikk for stort bileteUtsnitt av plankartet Hareid kommune

Kommunestyret har i møte 16.02.2023 godkjent Detaljregulering med namn Hareidsmyrane nord 2 og planident 20160006. Planvedtaket vert hermed kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Krav om innløysing etter plan- og bygningslova § 15-2, eller krav om erstatning etter plan- og bygningslova § 15-3 må rettast til Hareid kommune innan tre - 3 - år frå denne kunngjeringa.

Vedteke plankart, føresegn, planomtale med meir er tilgengeleg på arealplaner.no:
https://www.arealplaner.no/hareid1517/arealplaner/107

Planen kan påklagast til Statsforvaltar innan tre veker frå kunngjeringsdato.

Ta gjerne kontakt med sakshandsamar, Cecilie Breiteig (cecilie.breiteig@hareid.kommune.no), dersom det er spørsmål.