Kursing skal auke pasienttryggleiken

Helsepersonell i heimetenesta og på sjukeheimen i no før jul blitt kursa i metodar som skal kunne førebygge og behandle livstruande tilstandar hos brukarane.

Klikk for stort bileteDei tilsette som har deltatt på kurs i ProAct.

Klikk for stort bileteKurset hadde fyrst ein teoridel.  Systemet heiter «ProAct». Dette er systematiske observasjon og scoringsverktøy, samt metodar for kommunikasjon for å kunne førebygge og behandle forverra og livstruande tilstandar.

Sjukepleiarar i sektoren er i haust sertifiserte av «Utviklingssenter for sjukeheim og heimeteneste i Møre og Romsdal» Klikk for stort bileteOg so ein praktisk del med simulering av pasient-caser.og bidreg med opplæring av helsepersonell i eiga kommune. Undervisninga er fyrst teoretisk og so praktisk med simulering av pasient-case.

Dette skal vi bli gode på og bidra til auka pasienttryggleik.