Møt hoppid.no, Brønnøysundregistera og Altinn

Er du i ferd med å starte di eiga verksemd, eller driv du allereie ei? Det er essensielt å vere oppdatert på gjeldande regelverk.

Bilete frå tidlegare samling for grundarar - Klikk for stort bilete Hareid kommune

Gjennom hoppid.no arrangerer vi felles informasjonsmøte for gründerar og oppstartsbedrifter i Hareid og Ulstein. Denne dagen får vi besøk frå Brønnøysundregistera og Altinn som vil gi relevant informasjon til aktørar med oppstartsplanar eller i ei tidleg fase. Velkomen innom!

 • Stad: Hareid, biblioteket
 • Dato: 19.mars kl. 09:00 - 11:00

Program:

 • Lokal gründerhjelp – ved hoppid.no
  • Kort informasjon om hoppid.no, SIVA-systemet, ÅKP, Kulturnæringshagen i Volda, Vekst i Hareid, Ulstein Næringsforum
  • Kva må du tenke på før og under oppstarten? – ved Brønnøysundregistra
  • Kva opplever brukarane at det er vanskeleg å forstå?
  • Kvifor er det viktig å planlegge godt?
  • Verktøykassa for å starte og drive bedrift i Altinn, med guidar og rettleiarar

 

 • Val av organisasjonsform – ved Brønnøysundregistra
  • Litt om dei vanlegaste organisasjonsformene og korleis du registrerer

 

 • Praktisk bruk av Altinn – ved Digitaliseringsdirektoratet

 

 • Kva er det viktig å gjere når du skal drive bedrift – ved Brønnøysundregistra
  • «Starte og drive bedrift» som digital verktøykasse i Altinn
  • Rapporteringsplikter
  • Skatt og avgift
  • Bokføring og rekneskap