Sjå opptak av formannskapsmøtet 24. november

 

Møtet blir sendt her og på Hareid kommune si Facebook-side. Det startar klokka 12.

Her kan du sjå saklista.