Slik jobbar vi vidare med kystsoneplanen

Dronebilete frå Hareid mot Sula og Storfjorden. Ferge på sjøen. Det er fint ver. - Klikk for stort bilete Erlend Friestad  

Vi har hatt høyring og folkemøte om den interkommunale kystsoneplanen. 1. gongshøyring vart avslutta 15. mai 2022, og administrasjonen er no i gong med å gå gjennom innspela.

Praksisen ved handsaming av innkomne innspel er at desse ikkje vert svara ut fortløpande, men at det vert vurdert i det vidare planarbeidet. Det vert utarbeida ei heilskapleg merknadsvurdering som følgjer planen dei neste stega i prosessen.

Det er kome inn mykje innspel, særskilt motstand til opne oppdrettsanlegg. Administrasjonen ønsker ei politisk avklaring om oppdrettsanlegg i kommunen. Vi planlegg å få til dette etter sommarferien.

Interkommunal kystsoneplan
Tittel Publisert Type
1517-Kystsone-Plankart-forslag-kontrollert-vektor(104909)

29.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1517-Kystsone-Plankart-forslag-kontrollert-vektor(104909).pdf
HøyringOffentleg ettersyn - Interkommunal kystsoneplan (Hareid kommune)(115106)

29.11.2021 Filtype: docx. Klikk for å laste ned HøyringOffentleg ettersyn - Interkommunal kystsoneplan (Hareid kommune)(115106).docx
NY_Vedlegg B Kommentarer til fråsegn(104854)

29.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NY_Vedlegg B Kommentarer til fråsegn(104854).pdf
Følgebrev Interkommunal kystsoneplan_(104910)

29.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Følgebrev Interkommunal kystsoneplan_(104910).pdf
NY_Vedlegg E_Gjeldande reguleringsplanar(104857)

29.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NY_Vedlegg E_Gjeldande reguleringsplanar(104857).pdf
NY_Vedlegg D_Foreløpig_temakart_havbruk(104856)

29.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NY_Vedlegg D_Foreløpig_temakart_havbruk(104856).pdf
Interkommunal kystsoneplan - utlegg til 1. gongs høyring(106096)

29.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Interkommunal kystsoneplan - utlegg til 1. gongs høyring(106096).pdf
NY_Planomtale_rev 30.08.21(104852)

29.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NY_Planomtale_rev 30.08.21(104852).pdf
NY_Føresegner_nynorsk_30.08.21(104851)

29.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NY_Føresegner_nynorsk_30.08.21(104851).pdf
NY_Vedlegg C_Informasjon om arealtilnærming arealforma°l mm i Kystsoneplanen(104855)

29.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NY_Vedlegg C_Informasjon om arealtilnærming arealformål mm i Kystsoneplanen(104855).pdf
Vedlegg A_konsevensutredning_rev 30.08.2021

03.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg A_konsevensutredning_rev 30.08.2021.pdf