Tilskot til SMIL, drenering og tiltak i beiteområde

Landbrukskontoret har  fått tildelt årets midlar til dei tre tilskotsordningane spesielle miljøtiltaki landbruket (SMIL).

Løvetenner som stikk opp av snøen. - Klikk for stort bilete Erlend Friestad

Tilskotsordningane er:

  • særskild miljøtilskot i landbruket
  • drenering av (tidlegare grøfta) jordbruksareal
  •  tiltak i beiteområde

Informasjon om dei ulike ordningane og korleis søkje finn du her.