Vegarbeid i Kyrkjegata

Arbeidet i Kyrkjegata held fram og vegen vil vere stengd fram til september. Det er berre tilkomst til eigedomar. Omkøyring er via Soffibakken.

Arbeid i Kyrkjegata Johnny Berge