Ledige kommunale tomter

Ledige kommunale tomter

Velkomen til å bygge og bu i Hareid!

Hareid kommune er glad for alle som ønskjer å slå seg til her, og vi vil gjerne gi deg informasjon om kommunale tomter for bygging i kommunen.

Kommunen arbeider med tilrettelegging av nye bustadområde både på lang og kort sikt.

  • Mellom anna på Holstad er det planar om eit stort framtidig bustadfelt.
  • Vidare vert det arbeid med bustadfelt på Pålhaugen og Melshornlia noko som vil gi fleire sentrumsnære tomter i nær framtid.

Kommunen kan tilby tomter i desse felta:

  • Hareid sentrum - Melshornlia
  • Hareid sentrum - Plassane/Skolgemyrane
  • Brandal krins er det ledige tomter i Skarbakken
  • Hjørungavåg er det ledige tomter i Pilskog-Ovra feltet og i det nye feltet Engane nord.

Ved å velge bustadfelt finn du fram til dei enkelte tomtene. Du vil også der finne tomteprisen kommunen hadde for dei ulike felta.

Engane nord

 

Melshornlia

 

Pilskog-Ovra

 

Plassane - Skolgemyrane

 

Skarbakkane

 

Vi ynskjer deg velkomen som husbyggar i Hareid.

Kontakt

Kai-Rune Bjørke
kommunalsjef
E-post
Mobil 99 04 43 50