Gebyr for handsaming av reguleringsplanar

Gebyr for handsaming av reguleringsplanar
Gebyr Pris
Oppstartsmøte 5638
Reguleringsplan/vesentleg endring av reguleringsplan (PBL § 12-14 (1)) 56 375
Mindre endring av reguleringsplan (PBL § 12-14 2. ledd) 22 550
Konsekvensutgreiing 22 550