Gebyr for handsaming av reguleringsplanar

Gebyr for handsaming av reguleringsplanar
Gebyr Pris
Oppstartsmøte 5125
Reguleringsplan/vesentleg endring av reguleringsplan (PBL § 12-14 (1)) 51 250
Mindre endring av reguleringsplan (PBL § 12-14 2. ledd) 20 500
Konsekvensutgreiing 20 500