Gebyr for handsaming av reguleringsplanar

Gebyr for handsaming av reguleringsplanar
Gebyr Pris
Oppstartsmøte 5000
Reguleringsplan/vesentleg endring av regulringsplan (PBL § 12-14 (1)) 50 000
Mindre endring av reguleringsplan (PBL § 12-14 2. ledd) 20 000
Konsekvensutgreiing 20 000