Følgjekort

Følgjekort gjer det mogeleg for funksjonshemma å ha med seg følgje på diverse fritids- og kulturarrangement utan at følgjehjelpar må betale inngangsbillett.

Kven kan få følgjekort

Alle personar som grunna nedsatt funksjonsevne har behov for medhjelpar på arrangement, kollektivreiser og fritidsaktivitetar få følgjekort. Ordninga er eit ledd i ei kjede av tiltak for å førebygge isolasjon og gi auka livskvalitet til enkeltpersonar med nedsatt funksjonsevne.

Følgjekortet er eit personleg kort med namn og bilete som fortel at vedkomande er avhengig av å ha med seg følgjehjelp.

Dei som får innvilga ordninga, får tilsendt eit kort som er gyldig for tre år i gongen. Dette gjeld og utanfor kommunegrensene, alle kommunene i Møre og Romsdal har same ordning.

Les meir om ordninga.

Korleis får eg følgjekort?

Her kan du søkje elektronisk på tenesta

Du må også levere

  • eit foto som kan brukast på kortet og 
  • uttale frå lege, legespesialist, godkjent offentleg helseinstitusjon e.l.

Kontakt

Anne-Karete Mork
stedfortredar for leiar
E-post
Mobil 909 33 922