Krise- og omsorgsgruppe - kontaktinformasjon

Krise- og omsorgsgruppe - kontaktinformasjon

Gruppa skal varslast via interkommunal legevaktformidlinga.

Denne artikkelen er over eitt år gamal og kan innehalde utdatert informasjon.

Formål

Krise- og omsorgsgruppe er oppretta for å leie Hareid kommune sitt arbeid med emosjonell førstehjelp i akutte kriser der vanleg legevaktteneste, fastlegeordninga og vanlege tenester frå helse- og omsorgstenestene og kyrka ikkje er tilstrekkeleg. Døme på dette kan vere alvorlege ulukker, spesielt dramatiske dødsfall og liknande.

Kontaktinformasjon

Leiar i krise- og omsorgsgruppe:
Ottar Røyset (kommunalsjef) 
Telefon 97797373
e-post: ottar.royset@hareid.kommune.no 

Koordinator for krise- og omsorgsgruppe: