Vald i nære relasjonar

Vald i nære relasjonar

Krisesenter i kommunen

Krisesenteret er eit tilbod til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra ein partnar, familie eller andre du har eit nært forhold til. Informasjon på andre språk finn du her: Languages - Dinutvei.no

Krisesenteret for vår kommune er Krisesenter for Sunnmøre.

Avdeling for kvinner og barn

Avdeling for menn og barn

Senteret tilbyr

Du treng ikkje å vere i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. 

  • Ein trygg, mellombels stad å bu – eller dagtilbod om du heller vil
  • Beskyttelse, sikkerheit, råd og veiledning

Informasjonsfilm

Kven kan ta kontakt med krisesenteret?

Absolutt alle kan kontakte krisesenteret, når som helst, uansett kjønn og alder.

Du kan også ta med barna dine på krisesenteret.

  • Krisesenteret har døgnopen vakttelefon
  • Det er gratis å få hjelp og gratis å bo på krisesenteret
  • Du treng ikkje henvisning eller timeavtale for å kontakte senteret
Meir informasjon om nasjonale hjelpetilbod finn du her:
Handlingsplan mot vald i nære relasjonar