Leige av symjehallen

Symjehallen ligg ved Hareidhallen og vert nytta til symjeundervisning i skulane.

Grunna manglande økonomi er det ikkje offentleg bading. Grupper med godkjent symjekompetanse kan søkje om badetid. 

Her kan du søke om å leige symjehallen til enkeltarrangement.

Leigesatsar skulebygg - Symjehallen

Leigesatsar skulebygg - Symjehallen
Tilbod Leigesats
Vaksne 118 per gong
Born 41 per gong
Familie 118 per gong
Symjehall med garderobe og dusj 438 per time
Symjehall med to garderobar og dusj 494 per time
Badstove 206 per time

Kontakt

Sissel Nevstad
konsulent
E-post
Mobil 94 87 30 10
Melinda Skeide
kulturkonsulent
E-post
Telefon 41 66 58 73
Mobil 41 66 58 73