Lag og organisasjonar

Vedlagt ligg ei oppdatert liste over lag og organisasjonar i Hareid kommune.

Det er frivilleg å kome med informasjonen om ditt lag eller organisasjon til kommunen, informasjonen kan difor vere mangelfull. Vi ber om å få tilbakemelding om det er endringar på kontaktpersonar med meir. Tilbakemelding kan sendast til postmottak@hareid.kommune.no.