Musikk- og kulturskulen

Likar du å Synge? Spele? Danse? Teikne? - hjå Hareid musikk- og kulturskule kan du gjere alt det!

Hjå musikk- og kulturskulen på Hareid tilbyr vi bl.a. dans, visuell kunst, song, piano, keyboard, gitar, fiolin, slagverk og div blåseinstrument.

Søknadsfristen hjå oss er 15. mai, med opptak i juni, for kvart nytt skuleår. Men vi tilbyr plass gjennom heile skuleåret, så fort vi har noko ledig.

Søknadskjema for opptak til musikk- og kulturskulen.

 

Hareid musikk og kulturskule sin hovudtanke er å gi tilbod som er tilpassa kvar enkelt elev si interesse, ambisjon og evne. Gjennom dyktige lærarar, gjev vi den enkelte elev opplæring  innan sitt valgte område gjennom samarbeid i grupper og/eller ved enkeltundervisning. Vårt mål er å gi kvar elev moglegheita til å ha glede av deltakelse innan dei kulturtilbuda dei sjølv har valgt, uansett om målet er å verte profesjonell utøvar eller å ha eit meiningsfylt fritidstilbod!

Vi brukar forskjellige undervisningsformer alt etter evner og interesse, men vi ynskjer å la elevane  oppleve meistring og tryggheit som saman med utfordringar vil stimulere fantasi og skapande krefter. Vi ynskjer også å vekkje nysgjerrigheit og begeistring for kunstfaga og utvikle kunnskap, forståing og ferdigheit hos elevane gjennom ulike metodar og innfallsvinklar. 

Kvart skuleår har vi mange forskjellige opptredenar som elevane får tilbod om å være med på… for det er ikkje tvil i at «Applaus er ein god faktor for motivasjon vidare».  

Eit stort poeng for oss i musikk og kulturskulen, er at dette skal vere ein kreativ, inkluderande og hyggjeleg plass å være. Vi ynskjer å gi elevane muligheit til å oppleve glede ved å meistre, uttrykke og formidle ulike kunstformer åleine og saman med andre.  Nyare forsking har  god dokumentasjon på at musikk og kunstutøving utviklar intellektet og styrkar helsa!  

«Musikk gjev universet sjel, den gjev sinnet vingar, fantasien flukt, alvoret sjarm – den gjev munterheit og liv til alt.»   -Platon-

Velkomen til oss!

Aldersgrense/prisar/timeoppsett

 

Aldersgrense for opptak av elevar på dei ulike disiplinane:

 • Strykeinstrument 6 år
 • Piano 5 år
 • Klassisk ballett 6 år
 • Visuell kunst 6 år
 • Keyboard/orgel 5 år
 • Song 5 år
 • Gitar 6 år
 • Blåseinstrument 7 år
 • Jazzballett 10 år
 • Trekkspel 6 år
 • Slagverk/tromme 6 år

Prisar

 • Elevplass pr. år kr.3180,- 
 • Sysken og fleirfagsrabatt: 15%
 • Instrumentleige: kr.400,-
 • Kunstmateriell: kr.400,-

Timeoppsett

Når det gjeld timeoppsett, må de vende dykk til kulturskulen og få ei kode som er knytt til eleven. Når de har den koda kan de logge inn på SpeedAdmin og få tilgang til eleven sitt timeoppsett.

Korleis melde seg av tenesta?

Dessverre er det ikkje mogleg å gjer dette via systemet musikk- og kulturskulen brukar.

Du kan sende følgjande informasjon:

 • namn på elev (både for- og etternamn)
 • disiplin/instrument som eleven skal slutte på

Det kan du sende på ein av følgjande måte:

Kontakt

Torgeir L. Hauge
einingsleiar/rektor
E-post
Mobil 941 60 131
Oppvekst/Kultur