Vasskvalitet på badeplassane våre

Vasskvalitet på badeplassane våre

Hareid kommune tek prøver av vatnet på badeplassane våre.  På denne sida finn du dei siste resultata.

Kvaliteten på badevatnet

Vasskvalitet badeplassar Hareid kommune
Badeplass Kvalitet på badevatn Dato
Hareid hamnebasseng ved saunaen utmerka per 21.05.24
Brandal hamnebasseng utmerka per 21.05.24
Holesanden utmerka per 21.05.24
Raudesanden utmerka per 21.05.24
Overåsanden utmerka per 21.05.24

 

Badetemperaturar

På yr.no finn du diverse badetemperaturar i området.  (Bla litt ned på sida.)

For ferskvassdraget vårt, kan denne målestasjonen gi ein god peikepinn på temperaturen. Den måler vatnet i austenden av Grimstadvatnet. (Bla litt ned på sida)