Hareid næringsforum

Hareid næringsforum

Hareid næringsforum er ein medlemsorganisasjon for næringslivet i Hareid kommune.

Forumet skal hovudsakleg jobbe for å fremme medlemsbedriftene sine saker og behov, og jobbar i stor grad med overordna saker knytt til rammevilkåra for næringslivet. Hareid næringsforum er også ein del av paraplyen Næss - Næringsforeiningane på Søre Sunnmøre, for å sikre god samhandling i regionen. Næringsforumet er drifta ved eit styre som består av representantar frå ulike bedrifter i Hareid. Styremedlemmane er:

  • Idar Flø (styreleiar) – NCMC
  • Stian Garnes – Dimo
  • Iver Bjørnerem – Ulmatec
  • Liv Marit Øvrelid – Sparebanken Møre
  • Terje Giskeødegård Balsnes - Hadarhus
  • Bjørn Teigene – Hareid Group
  • Johs Riise – T. Riise
  • Geir Eilertsen – G.Eilertsen

 

I styret er ordførar, Bernt Brandal og prosjektleiar i Vekst i Hareid, Julie Sundgot Andersen observatørar for å sikre godt samarbeid inn mot kommunen og Vekst i Hareid.

 

Kontaktinformasjon:

Idar Flø

Epost: idar@ncmc.no

Telefon: 920 20 388