Torg, fortau og gater

Torg, fortau og gater

Hareid kommune har ikkje permanent handelstorg, men har laga retningsliner for stadar i sentrum der torgsal kan gå føre seg.

Stadane i Hareid sentrum er:

  • Torget på miljøloket
  • Terminalplassen
  • Tusenårsplassen

 

Leige av anna gategrunn/fortau/parkeringsarealer i Hareid:

  • Ved bruk av anna kommunalt areal kan det gis løyve til bodar/arrangement. Dette må skildras nærmere i søknad.  
  •  

Retningsliner for tilvising av plass for bod og torgsal i sentrum

Send søknad til:  postmottak@hareid.kommune.no 

Kontakt

Kai-Rune Bjørke
kommunalsjef
E-post
Mobil 99 04 43 50