Hareid barnehage

Avdelingar

Tusenfryd - barn 1-3 år
Pedagogisk leiar: Elisabeth Dimmen, elisabeth.dimmen@hareid.kommune.no
Tlf: 94809467

Blåklokke - barn 3-6 år
Pedagogisk leiar: Izabela Omelanska, izabela.omelanska@hareid.kommune.no
tlf: 94809727

Her finn du oversikt over fri- og feriedagar i barnehagen.

Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Hareid kommune. (PDF, 460 kB)

Verksemdplan for Hareid barnehage (DOCX, 14 MB)

Søknadsskjema

 

Søknad om barnehageplass 

For å svare på tilbod om barnehageplass sjå her.

Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Ope søknadsskjema for dei som ikkje har ID-porten eller ikkje er folkeregistrert i Hareid kommune.

I Hareid barnehage finn du vaksne som:

  • Er varme og omsorgsfulle, og som er opptatt av akkurat deg og dine interesser.
  • Er opptatt av at du skal oppleve ein trygg barnehagekvardag med mykje kjærleik, omsorg og respekt.
  • Legg til rette for små barnegrupper tilpassa alder og utvikling, slik du kan få leike og utvikle deg ut frå dine behov og utviklingsnivå.
  • Er delaktige i leiken din og er opptatt av at du skal ha gode leike- og turopplevingar saman med dei andre barna.  
  • Inkluderer humor og glede i barnehagekvardagen din.
  • Kjenner deg godt og som har kunnskap om born si utvikling og born si sosial kompetanse og leikekompetanse.
  • Veit at gode opplevingar i barndommen dannar grunnlaget for at du får eit godt liv.
  • Jobbar i samsvar med måla i Kvalitetsplan for god oppvekst i Hareid kommune (PDF, 2 MB)
  • Veit at trygge born lærer og utviklar seg gjennom leik, glede og omsorg.

Hareid barnehage har eit flott uteområde som blei oppgradert i 2020. Elisabeth Dimmen   

Kontakt

Berit Liaset
einingsleiar/styrar
E-post
Mobil 909 59 124