Hareid barnehage

Hareid barnehage

Avdelingar

Tusenfryd 0-3 år.

Telefon: 94809467

Pedagogisk leiar:

 

Pedagogisk leiar:

 

Blåklokke 3-6 år.

Telefon: 94809727

Pedagogisk leiar:

Pedagogisk leiar:

 

Her finn du oversikt over fri- og feriedagar i barnehagen.

Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Hareid kommune. (PDF, 3 MB)

Verksemdplan for Hareid barnehage (PDF, 9 MB)

Søknadsskjema

Søknad om barnehageplass 

Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

I Hareid barnehage finn du vaksne som:

  • Er varme og omsorgsfulle, og som er opptatt av akkurat deg og dine interesser.
  • Er opptatt av at du skal oppleve ein trygg barnehagekvardag med mykje kjærleik, omsorg og respekt.
  • Legg til rette for små barnegrupper tilpassa alder og utvikling, slik du kan få leike og utvikle deg ut frå dine behov og utviklingsnivå.
  • Er delaktige i leiken din og er opptatt av at du skal ha gode leike- og turopplevingar saman med dei andre barna.  
  • Inkluderer humor og glede i barnehagekvardagen din.
  • Kjenner deg godt og som har kunnskap om born si utvikling og born si sosial kompetanse og leikekompetanse.
  • Veit at gode opplevingar i barndommen dannar grunnlaget for at du får eit godt liv.
  • Jobbar i samsvar med måla i Kvalitetsplan for god oppvekst i Hareid kommune (PDF, 2 MB)
  • Veit at trygge born lærer og utviklar seg gjennom leik, glede og omsorg.

 

Kontakt

Berit Liaset
einingsleiar/styrar
E-post
Mobil 90 95 91 24