Syverplassen barnehage

Syverplassen barnehage

Avdelingar:

Sjå heilt nedst for kontaktinformasjon til avdelingane.

Blåmeisa 3-5 år
Pedagogisk leiar: Dagny Otterlei, dagny.otterlei@hareid.kommune.no 
Telefonnummer - 905 27 233

Gulsporven 1-4 år
Pedagogisk leiar: Trude Gurskevik Knotten, trude.knotten@hareid.kommune.no 
Telefonnummer - 904 77 141

Grønfinken 1-3 år
Pedagogisk leiar Maria Slettebakk, maria.slettebakk@hareid.kommune.no 
Telefonnummer - 904 08 814

Raudstrupen 5-6 år
Pedagogisk leiar Zhanna Podoba, zhanna.podoba@hareid.kommune.no
Telefonnummer - 904 15 695

Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Hareid kommune. (PDF, 3 MB)

 

Du som kjem til Syverplassen barnehage skal oppleve at eg som vaksen vil: 

 • Smile og «å sjå deg», når eg tek i mot deg om morgonen
 • Vise ekte varme og glede for å sjå akkurat deg
 • Vise omsorg, ved å ta omsyn og lytte til dine behov
 • Rose deg for det du prøvar og meistrar
 • Oppmuntre og anerkjenne gode handlingar som du gjer overfor andre
 • Stille realistiske krav og forventningar til deg, slik at du kjenner meistring
 • Gje deg tydelege beskjedar om kva du skal gjere og ikkje gjere
 • Leike i lag med deg og støtte deg i utforskinga av verda rundt deg
 • Gjere meg kjend med kva du er interessert i og kva du er god på
 • Syte for at du får tid til roe ned med ei bok, eit spel eller kvile i sofakroken
 • Hjelpe deg til å få og å verte ein god leikeven

 

 

Syverplassen barnehage - Handlingsplan for å førebygge og handtere mobbeåtferd (PDF, 485 kB)

Syverplassen barnehage - Verksemdplan 2022 (DOCX, 4 MB)

Syverplassen - Informasjonshefte 2022 (DOC, 4 MB)

Kontakt

Solveig Ertesvåg
einingsleiar/styrar
E-post
Telefon 70 09 50 89
Mobil 91 86 52 68