Prisar for barnehage

Søskenmoderasjon i barnehage vert: 30% for barn nr 2 og 50% for barn nr 3 og fleire. Barnehagesatsen er fastsett av Kunnskapsdepartementet for 2022.

Foreldrebetaling barnehage for perioden 01.01.2022-01.08.2022

Tilbod

Sats

Sats med 30% rabatt

Sats med 50% rabatt

5 dg. pr. veke 100%

 3 315

2 321

1 658

4 dg. pr. veke 80%

2 652

1 856

1 326

3 dg. pr. veke 60%

1 989

  1 392

995

3 dg/2 dg pr veke 50%

1 658

1 160

829

 

Matpengar

Tilbod

Sats

5 dg. Pr veke 100%

390                                  

4 dg. pr. veke 80%

312                                      

3 dg. pr. veke 60%

234                                       

3 dg/2 dg pr. veke 50%

195                                        

(Matpengar er kommunalt vedtekne satsar. Matpengar kjem i tillegg til den ordinære foreldrebetalinga)

 

Satsar for betaling utover tildelt opphaldstid 2022:

Tilbod

Sats

Før kl 17.00 (ordinær stengetid). Pris per einskildtime utover standard tilbod ved faste avtalar.

 

Inntil 3 timar:

kr.77,- per time

4 timar og meir:

kr. 299.-

 

 

Etter kl 17.00 (ordinær stengetid) Pris pr. einskildtime utover standard tilbod ved tilfeldig overtid:

 

Per påbegynt time:

kr. 210,-