Prisar for barnehage

Prisar for barnehage

Søskenmoderasjon i barnehage vert: 30% for barn nr 2 og 50% for barn nr 3 og fleire. Barnehagesatsen er fastsett av Kunnskapsdepartementet - det vart ein nedgang i foreldrebetalinga i barnehagane frå 01.08.2022.

Foreldrebetaling barnehage for perioden 01.08.2023-31.12.2023

Søskenmoderasjon i barnehage er 30 prosent for barn nummer to. For barn nummer tre og fleire er barnehagen gratis. Barnehagesatsen er fastsett av Kunnskapsdepartementet.

Betalingssatsar for barnehage - foreldrebetaling
Tilbod Sats utan rabatt Sats med 30 % rabatt
5 dg per veke- 100% 3000 2100
4 dg per veke - 80 % 2400 1680
3 dg per veke - 60 % 1800 1260
3 dg/2 dg per veke - 50 % 1500 1050
Før kl. 17.00 (ordinær stengetid) Pris pr. einskildtime utover standard tilbod ved faste avtalar: Inntil 3 timar 104 per time. 4 timar og meir 364
Etter kl. 17.00 (ordinær stengetid). Pris pr. einskildtime utover standard tilbod ved tilfeldig overtid 260 per på begynt time
Gjeld frå 01.01 2024-31.07 2024

Matpengar

Betalingssatsar barnehage - matpengar
Tilbod Sats
5 dg. per veke - 100% 500
4 dg. per veke - 80% 400
3 dg. per veke - 60% 300
3 dg/2 dg. per veke - 50% 250

(Matpengar er kommunalt vedtekne satsar. Matpengar kjem i tillegg til den ordinære foreldrebetalinga. Prisane over gjeld frå 1. august 2023, med atterhald om politisk godkjenning.)