Korleis takke ja til, seie opp eller endre SFO-plass

Kommunen gjer merksam på at etter Vedtekter for skulefritidsordninga (PDF, 841 kB) gjeld oppseiing frå fyrste heile månaden etter at oppseiinga er motteken. Det vil sei at om du sei opp plassen i oktober, vert november oppseiingsmånad.  Siste dag ved SFO vert 30.11.  E-posten som automatisk vert sendt ut ved oppseiing av plass, gir dessverre feil sluttdato.

SFO-betalinga (for eitt SFO-år) er fordelt over 10 mnd. Septemberfakturaen gjeld for ½ august og ½ september. Vert plassen sagt opp midt i SFO-året, må de difor betale ut oppseiingsmånaden og ein ½ mnd. ekstra.

Stadfeste SFO-plass

Når du har fått tilbod om SFO-plass, må du takke ja eller nei til dette tilbodet. Det kan du gjere via dette skjemaet.

Seie opp eller endre SFO-plass

Du kan seie opp SFO-plassen ved via dette skjermaet.

Du kan endre SFO-plassen ved via dette skjermaet.

I skjemaet veljer dei om det er søknad om ny plass eller endring.

Oppgi kva skule barnet går på og kva endringar du ønsker.

Innbyggarar som ikkje har tilgong på ID-porten eller som ikkje er busatte i Hareid kommune, kan nytte dette skjemaet.

Vedtekter for skulefritidsordninga (SFO) (PDF, 841 kB)

Her finn du meir informasjon om SFO-ordninga i Hareid kommune.