Vaksenopplæring/Ressurssenteret

Vaksenopplæring/Ressurssenteret

I Hareid kommune er det Hareid Ressurssenter som står for vaksenopplæringa. Vi held til i 2.etg over Bunnpris og Bygger'n i Strandgata 57.

Korleis søker eg?

Du kan ha rett til vaksenopplæring ved Ressurssenteret dersom

  •  du er busett i Hareid, er over 16 år og ikkje har rett til vidaregående skule

Du kan ha behov for vaksenopplæring dersom

  • du er innvandrar og må lære norsk og samfunnskunnskap for å ivareta plikter og rettar i eit nytt land
  • du vil kvalifisere deg for endra krav i arbeidslivet
  • du vil kvalifisere deg for vidaregåande skule
  • du har problem med å kunne lese ein arbeidsinstruks eller produktadvarsel

Rett til norsk og samfunnskunnskap for innvandrarar

  • Etter introduksjonslova.

Grunnskuleopplæring for vaksne

Hareid kommune har grunnskule for vaksne (GVO) for kommunane Ulstein, Herøy, Sande og Hareid. Elevane går to år og avsluttar med ordinær grunnskuleeksamen. 
Dette skuleåret er det 35 elevar i GVO ved Ressurssenteret, og der er plass til fleire. 

Her kan du søkje om plass.
 

Rett til grunnskuleopplæring

  • Etter opplæringslova. Retten til rådgjeving og grunnskuleopplæring gjeld for alle som er over 16 år og ikkje har rett til plass i vidaregåande skule. 

Rett til spesialpedagogisk opplæring

  • Retten til spesialundervisning gjeld dersom du ikkje har utbytte av vanleg tilpassa tilbod. Det er PPT som vurderer om du har ein slik rett.

Tilsette ved Ressurssenteret

Doriana Nupen
Erlend Remøy
Gøril Daltveit
Marit Øien Sæverud
Sissel Seljebotn
Tone Bjørnsen
Peter Paus
Solveig Fure
Cecilie Pedersen
Laila Høybakk

Eiliv Tore Howlid
Kristin Reite
Jülija Sande
Janita Holstad Naustenget

Ingeborg Bjåstad (Flyktningkonsulent)

Trine Pilskog (leiar)

Kontakt

Trine Pilskog
einingsleiar/rektor
E-post
Telefon 70 03 76 91
Mobil 90 15 23 22
Eiliv Tore Howlid
koordinator/konsulent
E-post
Mobil 94 83 05 14