Risikoar og sårbarheiter i Hareid kommune

Risikoar og sårbarheiter i Hareid kommune

Hareid er i ferd med å lage ein heilskapleg analyse av risikoane og sårbarheitene i kommunen.

Målet er at rapporten skal vere ferdig i løpet av 2024. Rapporten vil i hovudsak vere offentleg.

Rapporten skal vere breidt forankra i kommuneorganisasjonen, hos andre offentlege aktørar,  i næringsliv, frivillig sektor - og blant innbyggarane. 

Dersom du har spørsmål om eller innspel til planen, kan du kontakte beredskapskoordinator Erlend Friestad på epost erlend.friestad@hareid.kommune.no.