Slik søkjer du

Vi treng dyktige og engasjerte medarbeidarar som ivrar for faget sitt. Bli med oss, så byggjer vi morgondagens kommune i lag.

Ledige stillingar i Hareid kommune.

Søknadar på utlyste stillingar skal skje elektronisk vi webcruiter (lenka over her).

Søknadstips: Brukarrettleiing frå Webrecruiter.

Hugs dette når du søkjer stilling i Hareid kommune

  • Du sender éin søknad for kvar stilling (stillingsnummer) du søkjer på.
  • Namnet ditt vil normalt bli offentleggjort i offentleg søkjarliste. Du kan be om at namnet vert unnateke offentlegheit, men då må du grunngje dette skriftleg, jf. § 25 i offentleglova. Om kommunen ikkje kan innvilge søknaden, vil du bli varsla før søkjarlista blir ferdigstilt.
  • Attestar og vitnemål treng du ikkje laste opp elektronisk. Dokumentasjon blir etterspurt i samband med eit eventuelt intervju, eller du kan bli bede om å sende inn dokumentasjonen i forkant av eit intervju.
  • For nokre stillingar (i skule, barnehage, helse- og sosialtenesta) vert det stilt krav til godkjent politiattest / tuberkulinprøve / undersøking for meticillinresistente gule stafylokokkar (MRSA). Dette skal ikkje følge søknaden, men leggast fram om du får tilbod om stilling, og aksepterer tilbodet.
  • For nokre fagstillingskodar (sjukepleiar, omsorgsarbeider med fleire) vert det stilt krav om autorisasjon eller fagbrev.

Treng du hjelp? Spørsmål vedrørande søknaden din på ei stilling kan rettast til Hareid kommune tlf. 70 09 50 00.