Få nyheitene først i nyheitsbrevet

Få nyheitene først i nyheitsbrevet

Dei fleste nyheitene frå Hareid kommune vil du få først om du abonnerer på nyheitsbrevet vårt.

Bilete av kvinne som sit foran laptopen med ein kaffikopp. - Klikk for stort bilete PExels.com/Ivan Samkov

Trykk her for å melde deg på

Nyheitsbrevet til Hareid kommune har vore ein suksess. Over 850 personar har aktivt meldt seg på – og det i ein kommune med berre 5000 innbyggarar. Vi ser også at mange opnar breva og les det vi skriv i dei.

Ved sidan av Facebook-sida vår, har nyheitsbreva vore den viktigaste kanalen. Vi når mange og vi når mange med ein gong. Vi kan også sjølv bestemme kva vi meiner er viktig, i motsetnad til på Facebook der algoritmane deira bestemmer kva følgjarane våre får sjå i feeden. 

Ein normal månad sender vi ut nyheitsbrev ein gong i veka. Då får abonnementane presentert dei viktigaste sakene. Dei som abonnerer på nyheitsbreva vil også få desse sakene før alle andre. (Er det akutte ting, legg vi sjølvsagt ut informasjonen så raskt som råd i alle relevante kanalar.)

Trykk her for å melde deg på 

 

Personvern

Sommaren 2022 blei stilt personvernspørsmål ved den gamle tilbydaren vår. Vi valde derfor å pause utsendinga fram til vi visste meir. No har vi ein ny leverandør som stettar alle krava til personvern.

Det einaste du deler med oss e-postadressa di. Vi skal ikkje «selje» deg noko, så kven du er og kva du er interessert i, er ikkje noko vi treng å vite. Det andre som blir lagra er om du opnar nyheitsbreva og om du klikkar deg vidare inn på nettsida. Du deler derfor lite informasjon med oss. Likevel er det viktig at vi følgjer dei strenge krava til EU når det kjem til personvern.

Den førre tilbydaren vi nytta, Mailchimp, held til i USA. Her er personvern-reglane litt «slappare». Det betyr ikkje at e-postadressa di er på avvege, langt i frå. All data har vore lagra trygt. Utfordringa i USA er at amerikansk lovverk gir myndigheitene der borte større rettar til å få utlevert elektronisk informasjon. Vi som norsk verksemd må derfor vere veldig forsiktige med å sende over personopplysningar «over dammen». NRK har brukt same leverandør. Dei gjorde ein juridisk vurdering som konkluderte med at bruken deira av Mailchimp var i gråsona. Dei la derfor ned nyheitsbreva sine. Då vi blei kjend med den vurderinga, pausa vi også nyheitsbreva våre. Vi har no sletta all informasjonen som er lagra på amerikanske serverar.

 

Melde deg av?

Ein annan viktig personvernregel er samtykke. Alle abonnentane våre har samtykka til å få nyheitsbreva ved å leggje inn e-postadressa si. Vi vil også at det skal vere like enkelt å melde seg av nyheitsbrevet. Kanskje du syntest det var godt med pause? Kanskje du melde deg på med ein feil? Då er det berre å gå nedst i eit av (dei nye) nyheitsbreva og finne avmeldingsknappen. 

Vår nye leverandør, Mailmojo, har serverane sine i Noreg og stettar derfor alle krav i GDPR-regelverket. Vi har tatt med oss abonnementslista – det vil seie e-postadressene – som vi hadde lagra hos Mailchimp, og putta dei inn i Mailmojo sitt system. Dersom du ikkje ønsker at Mailmojo – og vi – har e-postadressa di, kan du melde deg av i nyheitsbrevet. Knappen ligg som sagt nedst i alle nyheitsbrev.