Organisasjonskart

Denne artikkelen er over eitt år gamal og kan innehalde utdatert informasjon.

Her kan du søke opp kven som har dei forskjellige stillingane.

Hareid kommune har ei sektororganisering som er mykje brukt i Noreg i dag. Mange kommunar har i tillegg eit ledd mellom kommunalsjef og einingsleiar, til dømes styrar på ein sjukeheim. Sektorane er organisert ut frå tenesteansvar og brukargruppe. Tanken er å få korte samarbeidslinjer og mest mulig saumlause overgangar. Staben står for dei indre tenestene og skal bidra til å gjere sektorane gode. Ansvarsfordelinga mellom sektorane og staben er ein del av omstillinga i organisasjonen og er i stadig endring.