Dokumenta til kommuneplanen sin arealdel 2012-2024

Dokumenta til kommuneplanen sin arealdel 2012-2024

Denne artikkelen er over eitt år gamal og kan innehalde utdatert informasjon.
Kommunedelen sin arealplan 2012-2024 - alle filer
Tittel Publisert Type
01. Slutthandsaming kommunestyret - sak KST PS 75-12 i møte 21 06 2012 - saksutgreiing og vedlegg

23.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01. Slutthandsaming kommunestyret - sak KST PS 75-12 i møte 21 06 2012 - saksutgreiing og vedlegg.pdf
02. Føresegner kommuneplanens arealdel rev 03 07 2012

23.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02. Føresegner kommuneplanens arealdel rev 03 07 2012.pdf
03. Innkomne merknader ved 1. gongs off. ettersyn - kommuneplan - Arealdel 2012-2024

23.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03. Innkomne merknader ved 1. gongs off. ettersyn - kommuneplan - Arealdel 2012-2024.pdf
04. Planomtale

23.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04. Planomtale.pdf
05. Konsekvensar for natur_miljø og samfunn

23.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05. Konsekvensar for natur_miljø og samfunn.pdf
06. ROSanalyse

23.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06. ROSanalyse.pdf
07. Overordna Vegnett – del1

23.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07. Overordna Vegnett – del1.pdf
08. Overordna Vegnett – del2

23.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08. Overordna Vegnett – del2.pdf
09. Støyvurdering

23.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09. Støyvurdering.pdf
10. Rapport flodbølger etter skred frå Åknes

23.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10. Rapport flodbølger etter skred frå Åknes.pdf
11. Kommuneplankart_Hareid

23.02.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11. Kommuneplankart_Hareid.pdf