Er nettstaden vår utforma på ein måte som gjer det vanskeleg for deg?

Er nettstaden vår utforma på ein måte som gjer det vanskeleg for deg?

Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller skriv vi på ein måte som gjer at det vanskeleg å forstå?

Har du problem med å lese teksten, er synstolkinga på bilda våre for dårleg, eller har vi lagt ut filmar utan undertekst?

Sei ifrå!
Vi set stor pris på tilbakemeldingar.

Denne artikkelen er over eitt år gamal og kan innehalde utdatert informasjon.

Send oss ei tilbakemelding via e-post her.

Sjå tilgjenglegheitserklæringa vår her.

Ansvarleg for nettstaden

Dei andre tilgjenglegheitserklæringane våre