I år kan du gi både i tradisjonelle bøsser og digitale bøsser.

 

 

I år kan du samle inn både via digitale og fysiske bøsser.

  

Vi treng bøsseberarar til TV-aksjonen søndag 24. oktober.