Vi vil gjere det enkelt å samle inn både søppel og pengar til årets TV-aksjon, som går til å bekjempe plast i havet.

  

Gi eit bidrag til TV-aksjonen sin kamp mot plast i havet.

  

Tusen takk til alle som har gitt pengar og til alle dei som har bidrege til at folk kan støtte TV-aksjonen.  

Årets TV-aksjon går til å motarbeide plast i havet. Kva med å kombinere innsamling av pengar med innsamling av havplast?

 

 

 

Havet har gitt liv til alt levande på planeten. No er det truga fordi vi nyttar det som søplekassa vår. Heldigvis finns det løysingar!

 

På grunn av koronapandemien kan du ikkje gå med fysiske bøsser i år. La heller dei digitale bøssene få bein å gå på!

 

På grunn av koronapandemien blir det ikkje gått med fysiske bøsser i år. Men det er mange moglegheiter til å gi likevel.