Høgre

leiar: Anders Riise

Tlf:  +47 99509355

E-post: anders.rise@gmail.com

Adr: Hareid Høgre, co Anders Riise Gjerdevegen1, 6060 Hareid

 

Nestleiar: Wenche J.H. Jøsok

Tlf +47 99537106

E-post: wenchejohanne@hotmail.com

 

Styremedlemar:

Ottar Røyset

Kai Endre Stridh

Linda Haddal Røssevold

 

Vara

Ole Frank Bakken

Margrethe Hareide Garnes

 

Gruppeleiar:

Berte Holstad Engen

Tlf: +47 93238007

E-pos tberte.holstad.engen@gmail.com

Her finn du oversikt over Høgre sine representantar i kommunestyret.

Facbook: www.facebook.com/HAREIDHOGRE

 

Heimeside: hoyre.no/hareid/