Sendingar frå politiske møte og folkemøte

Her finn du mange av livesendingane frå dei politiske møta og folkemøta i regi av Hareid kommune.

Av møta i dei folkevalde organa, er det i hovudsak kommunestyremøta som blir sendt live.

Kommunestyretmøte

Kommunestyremøtet 6. februar 2020

Kommunestyremøtet 12. desember 2019

Kommunestyremøtet 14. november 2019

Kommunestyremøtet 19. september 2019

 

 

Folkemøte

Innspelsmøte om helsehuset 18. februar 2020

Folkemøte om reiseliv på Søre Sunnmøre 14. januar 2020