Sendingar frå politiske møte og folkemøte

Sendingar frå politiske møte og folkemøte

Av møta i dei folkevalde organa, er det i hovudsak kommunestyre- og formannskapsmøta som blir sendt direkte. Vi sender også folkemøte og andre hendingar.

Sendingane blir lagt ut på Facebook og her på nettsida - då i eigne artiklar på framsida.

Det er krav til teksting og synstolking av direktesendte videoar dersom dei blir liggande ute lenger enn 14 dagar. Det finst per no ikkje gode nok automatiske måtar å tekste videoar, så det vil vere ein manuell jobb som er ganske omfattande.

Dette har vi ikkje kapasitet til.  Vi vel derfor å la videoane ligge ute u-teksta, og bryte lovkrava med visning til at det vil vere ein uforholdsmessig stor byrde å tekste. 

Å slette videoane frå dei folkevalde organa er heller ikkje eit alternativ, meiner vi.

Alle møta våre blir strøyma på Facebook. Her har vi samla dei i ei speleliste. Den finn du her.
(Du treng ikkje Facebook-konto for å sjå videoane. Du blir bede om å registrere deg eller logge på, men kan krysse ut denne meldinga øvst i pop- up-vindauget).