Sendingar frå politiske møte og folkemøte

Her finn du mange av livesendingane frå dei politiske møta og folkemøta i regi av Hareid kommune.

Av møta i dei folkevalde organa, er det i hovudsak kommunestyre- og formannskapsmøta som blir sendt direkte.