Betalingssatsar samfunssutvikling

Betalingssatsar samfunssutvikling

Her finn de oversikt over vass- og avløpsgebyra i Hareid kommune.

Betalingssatsar for vatn og avlaup

Vatn
Vassgebyr
Kva Gebyr
Tilknytingsgebyr
Eingongsgebyr for tilknyting pr. abonnent (Abb.gebyr + forbr.gebyr) 6250
Abonnementsgebyr (fast årleg gebyr)
Næring 4869
Bustad 4869
Forbruksgebyr (variabelt årleg gebyr)
Einingspris for vatn pr. m³ 23,24
Ved bruk av vassmålar: Einingspris * forbruk
Ved stipulert forbruk: gj.snitt bruksareal BRA*spesifikt forbruk*einingspris* J faktor
Abonnentane vert plassert i aktuell gruppe etter bruksareal der følgjande forbruksgebyr er utrekna
Gruppe 1, mindre enn 150m2: 2358
Gruppe 2, 150-299 m2: 5209
Gruppe 3, større enn 300 m2: 6532
Årleg vassmålarleige
Tilknytningsdimensjon: T.o.m. 3/4” 259
Tilknytningsdimensjon: 1 ” 310
Tilknytningsdimensjon: 1 1/2 ” 478

 

Avlaup
Avløpsgebyr
Gebyr Storleik Pris
Tilknytingsgebyr
Eingongsgebyr for tilknyting pr. abonnent 6250
Årsgebyr
Abonnementsgebyr (fast årleg gebyr) Pr. abonnent
Næring 2196
Bustad 2196
Forbruksgebyr (variabelt årleg gebyr)
Einingspris for avløp pr. m3
Ved bruk av vassmålar: 27,45
Gruppe 1 < 150 m2 2894
Gruppe 2 150 - 299 m2 6090
Gruppe 3 ,> 300 m2 8022
Hytteabonnentar 0,5 x stipulert forbruksgebyr

 

 

Det er mogleg å klage på dei kommunale avgiftene via dette skjemaet.

Du kan søke om fritak frå kommunale avgifter via dette skjemaet.