Betalingssatsar for samfunnsutvikling

Avløpsgebyr Alle beløp i kroner. Meirverdiavgift kjem i tillegg.
Gebyr Storleik Pris
Tilknytingsgebyr
Eingongsgebyr for tilknyting pr. abonnent 5 000
Årsgebyr
Abonnementsgebyr (fast årleg gebyr) Pr. abonnent
Næring 997
Bustad 997
Forbruksgebyr (variabelt årleg gebyr)
Einingspris for avløp pr. m3
Ved bruk av vassmålar: 12,40
Gruppe 1 < 150="" m2=""> 1 302
Gruppe 2 150 - 299 m2 2 740
Gruppe 3 ,"> 300 m2 3 608
Hytteabonnentar 0,5 x stipulert forbruksgebyr