Meld feil på veg og veglys

Meld feil på veg og veglys

Før du melder er det viktig at du finn ut  om vegen er kommunal- eller fylkesveg. Dette kan du gjere i dette kartet. Det er berre feil på kommunale vegar som skal meldast inn til kommunen. 

Kommunal veg
Du kan melde feil på kommunal veg ved å gå inn på fiksgatami.no 

Du kan melde feil på veglys/gatelys på kommunal veg på sida til Eviny. 

Fylkesveg
Du kan melde feil på fylkesveg ved å kontakte Statens vegvesen veitrafikksentral.