Veg og vegtrafikk

Statens Vegvesen har ansvar for drift og vedlikehald av riks- og fylkesvegar, medan Hareid kommune har ansvar for drift og vedlikehald av dei kommunale vegane.

Vegtrafikklova, vegloven og skiltforskrifter med meir regulerer tilgangen til bruk av skilt. Statens Vegvesen er skiltmynde på alle skilt som ein trafikant kan bøteleggast på. Statens Vegvesen og politiet er høyringsinstansar.

Statens vegvesen

Kontakt

Harald A. Berstad
fagkoordinator veg og gatelys
E-post
Mobil 970 37 770
Vebjørn Groven
ingeniør
E-post
Mobil 948 77 688
Birgitte Moltu
jurist
E-post
Mobil 481 28 269
Øyvind Vassbotn
ingeniør VAR
E-post
Mobil 957 53 575