1. gongs høyring/ offentleg ettersyn – Detaljregulering for Hyttefelt Alme – reguleringsendring

I samsvar med Plan- og bygningsloven §12-10 vert Detaljregulering for Hyttefelt Alme (PlanID 20210001) lagt ut til offentleg ettersyn og sendt på høyring.

 

Få nyheiter frå Hareid kommune rett i innboksen - trykk her!

Eit par gongar i månaden, og ved særlege hendingar, sender vi ut nyheitsbrev. Til no har vi om lag 600 abonnentar, i tillegg til alle tilsette.

I nyheitsbrevet får du mellom anna dei viktigaste nyheitssakene og påminningar om viktige fristar.

Planforslaget er ei reguleringsendring for Hyttefeltet Alme. Formålet med ny reguleringsplan er at forslagsstillar ynskjer ei meir rasjonell utbygging av området enn det gjeldande plan (planID 20160002) legg opp til. Reguleringsendringa har fått ny planID, 2021000,1 og vil erstatte gjeldande plan, når den trer i kraft. Endringane frå gjeldande plan er godt skildra i plandokumenta, sjå vedlegg nedst i artikkelen.

Merknadar merkast med namnet til planen og planident 20210001 og sendast til kommunen innan 22.oktober 2021 på e-post postmottak@hareid.kommune.no eller til Rådhusplassen 5, 6060 Hareid. Alle merknadar og innspel må vere skriftlege.

Sakshandsamar: Cecilie Breiteig (cecilie.breiteig@hareid.kommune.no)

Forslagsstillar: Norwegian Fjords Holiday AS

Plankonsulent: Sporstøl Arkitekter AS

Høyring hyttefelt Alme 1.gongshøyring
Tittel Publisert Type
Detaljregulering for Hyttefelt Alme (20210001) - utlegg til 1. gongs offentleg ettersyn(106097)

17.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Detaljregulering for Hyttefelt Alme (20210001) - utlegg til 1. gongs offentleg ettersyn(106097).pdf
Detaljregulering - hyttefelt på Alme - reguleringsendring(100955)

17.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Detaljregulering - hyttefelt på Alme - reguleringsendring(100955).pdf
V2 Føresegner Alme(101180)

17.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V2 Føresegner Alme(101180).pdf
Høyring offentleg ettersyn - Detaljregulering for Hyttefelt Alme - reguleringsendring(106128)

17.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høyring offentleg ettersyn - Detaljregulering for Hyttefelt Alme - reguleringsendring(106128).pdf
V3 Planinitiativ Alme(101179)

17.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V3 Planinitiativ Alme(101179).pdf
V1 Plankart Alme - revidert(104034)

17.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V1 Plankart Alme - revidert(104034).pdf
V0 Planomtale - Hyttefelt på Alme(101182)

17.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V0 Planomtale - Hyttefelt på Alme(101182).pdf
V4 Referat oppstartsmøte 16.02.21(101178)

17.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V4 Referat oppstartsmøte 16.02.21(101178).pdf
V6 Merknadsskjema(101176)

17.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V6 Merknadsskjema(101176).pdf
V11 Endring vegar - lengdeprofilar(101171)

17.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V11 Endring vegar - lengdeprofilar(101171).pdf
V9 Sjekkliste ROS 05.05.21(101173)

17.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V9 Sjekkliste ROS 05.05.21(101173).pdf
V10 ROS sjekkliste 31-1-17(101172)

17.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V10 ROS sjekkliste 31-1-17(101172).pdf
V7 Gjeldande plankart(101175)

17.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V7 Gjeldande plankart(101175).pdf
V8 Gjeldande føresegner(101174)

17.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V8 Gjeldande føresegner(101174).pdf
V14 Kommentar geolog omsynssone skred 15-6-2017(101168)

17.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V14 Kommentar geolog omsynssone skred 15-6-2017(101168).pdf
V16 Vurderingar i høve til naturmangfaldlova 2017(101166)

17.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V16 Vurderingar i høve til naturmangfaldlova 2017(101166).pdf
V15 Anleggstekniske vurderingar (B. Tarberg) (2)(101167)

17.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V15 Anleggstekniske vurderingar (B. Tarberg) (2)(101167).pdf
V5 Samla merknader (5)(101177)

17.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V5 Samla merknader (5)(101177).pdf
V13 Geologisk vurdering Alme(101169)

17.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V13 Geologisk vurdering Alme(101169).pdf
V12 Illustrasjonsskisser(101170)

17.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V12 Illustrasjonsskisser(101170).pdf