3. gongs offentleg ettersyn - Detaljregulering for Brekkane (PlanID 20180002)

Erlend Friestad  I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 vert Detaljregulering for Brekkane (planID 20180002) lagt ut til 3. gongs offentleg ettersyn.

Få nyheiter frå Hareid kommune rett i innboksen - trykk her!

Tre-fire gongar i månaden, og ved særlege hendingar, sender vi ut nyheitsbrev. Til no har vi om lag 600 abonnentar, i tillegg til alle tilsette.

Du vil få informasjon om møta i dei folkevalde organa, bli oppdatert på koronasituasjonen, oversikt over ledige stillingar og andre hendingar i kommuenen.

Trykk på denne lenka for å gå til påmeldingssida.

3. gongs høyring / offentleg ettersyn – Detaljregulering for Brekkane   

Sjå alle dokument, innspel og høgoppløyseleg kart nedst i artikkelen.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 vert Detaljregulering for Brekkane (planID 20180002) lagt ut til 3. gongs offentleg ettersyn.

     

Formålet med planarbeidet er å utvikle eit heilskapleg, sentrumsnært og attraktivt bustadfelt for frittliggande/konsentrerte småhus og einebustadar. Det skal óg etablerast ny vegløysing og tilhøyrande infrastruktur. 

Merknadar merkast med namnet til planen og planid 20180002 og sendast til kommunen på epost: postmottak@hareid.kommune.no eller til Rådhusplassen 5, 6060 Hareid.

Frist for innspel er 31. august 2022. 

Saksreferanse: 19/780.

Sakshandsamar: Silja Ovrelid (silja.ovrelid@hareid.kommune.no)

Forslagsstillar: Hadarhus AS

Plankonsulent: Per Mulvik AS

3. gongs offentleg ettersyn - Detaljregulering Brekkane
Tittel Publisert Type
2816_AM_Plankart 2022_07_15-A1-L

19.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2816_AM_Plankart 2022_07_15-A1-L.pdf
2816_Føresegner_2022_07_15

19.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2816_Føresegner_2022_07_15.pdf
2816_993 Illustrasjon av byggjesteg

19.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2816_993 Illustrasjon av byggjesteg.pdf
2816 Planomtale 2022_07_15

19.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2816 Planomtale 2022_07_15.pdf
Tredje gongs offentleg ettersyn for detaljregulering Brekkane (PlanID 20180002) - saksframlegg

19.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tredje gongs offentleg ettersyn for detaljregulering Brekkane (PlanID 20180002) - saksframlegg.pdf
Merknadsvurdering_Brekkane

19.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Merknadsvurdering_Brekkane.pdf
Innspel_samla_2. gongs off. ettersyn

19.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspel_samla_2. gongs off. ettersyn.pdf
Notat Eksternt_Trafikkvurdering Holstadkrysset_2022-06-24

19.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Notat Eksternt_Trafikkvurdering Holstadkrysset_2022-06-24.pdf
Innspel_samla_utenkartverket_1. gongs off. ettersyn

19.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspel_samla_utenkartverket_1. gongs off. ettersyn.pdf
Vedl_12_2816_Sjekkliste naturmangfald_2021_02_22

19.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_12_2816_Sjekkliste naturmangfald_2021_02_22.pdf
Vedl_08_2816_Annonsebestilling 2019_01_15

19.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_08_2816_Annonsebestilling 2019_01_15.pdf
Vedl_11_2816_ROS-sjekkliste_2021_02_22

19.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_11_2816_ROS-sjekkliste_2021_02_22.pdf
Vedl_04_Referat oppstartsmøte

19.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_04_Referat oppstartsmøte.pdf
Vedl_05_Saksframlegg_vedtak_FSK_2019_05_06

19.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_05_Saksframlegg_vedtak_FSK_2019_05_06.pdf
Vedl_10_2816_ROS-analyse_2021_02_22

19.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_10_2816_ROS-analyse_2021_02_22.pdf
Vedl_13_28163_9028-RIG02 Geoteknisk prosjekteringsrapport

19.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_13_28163_9028-RIG02 Geoteknisk prosjekteringsrapport.pdf
Vedl_03_Saksframlegg_vedtak_FSK_2020_08_31

19.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_03_Saksframlegg_vedtak_FSK_2020_08_31.pdf
Vedl_15_2816_Støyrapport Detaljreguleringstøy_rev2

19.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_15_2816_Støyrapport Detaljreguleringstøy_rev2.pdf
Vedl_07_2816 Varslingsbrev_inkl_vedlegg_ 2019_06_05

19.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_07_2816 Varslingsbrev_inkl_vedlegg_ 2019_06_05.pdf
Vedl_17_VAO-Rammeplan med vedlegg

19.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_17_VAO-Rammeplan med vedlegg.pdf
Vedl_09_2816_Alle innspel samla

19.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_09_2816_Alle innspel samla.pdf
Vedl_14_2816_19028-RIG01 Geoteknisk datarapport

19.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_14_2816_19028-RIG01 Geoteknisk datarapport.pdf
Vedl_06_2816 Varslingsbrev med vedlegg_2019_01_15

19.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_06_2816 Varslingsbrev med vedlegg_2019_01_15.pdf