Fleire balkongar på Hadartun

Vi er i gang med neste steg på prosjektet med å skifte ut balkongane på Hadartun.

Dronebilete av fasaden på Hadartun under areidet med å krane opp balkongane - Klikk for stort bileteTilsette ved Midtdhaug held på å gjere klar for å krane på plass dei nye balkongane. Dei vil vere like som balkongane i framkant av biletet. Erlend Friestad

Dette er ei vidareføring av arbeidet som er utført tidlegare og dei nye balkongane har same utsjånad som dei balkongane som allereie er skifta ut.

Førebuinga til montering har halde på ei stund og denne veka er krana komen for å heise på plass balkongane og ferdigstille arbeidet. Balkongane er levert av Midthaug, som også tek seg av monteringa med hjelp av Birkelund Transport som eig krana. Rivingsarbeidet er utført av Christie og Opsahl AS. Graving er utført av Bigset Maskin AS.

Dei nye balkongane er vedlikehaldsfrie, gir oss ei finare fasade og vil være til glede og nytte for bebuarane på Hadartun i mange år framover. Totalkostnad på prosjektet er litt over 3 millionar kroner.

Vi takkar alle involverte for vel utført arbeid og alle bebuarar og tilsette på Hadartun for tolmod, medan dei har venta på at arbeidet blei ferdig.