Her melder du feil på veglys

Det er BKK som har ansvaret for veglysa i Hareid kommune. 

nettsida  deira kan du melde frå om feil, til dømes pærer som er gått.

Her kan du også sjå om andre har meldt inn same feil.