Hopp i det reine vatnet!

For fyrste gong har Hareid kommune testa badevatnet på det viktigaste badeplassane våre. Resultatet: Utmerka kvalitet!

person hoppar ut vatnet ved den nye gjestehamne i Hareid sentrum. - Klikk for stort bileteVasskvaliteten ved gjestehamne i Hareid sentrum er "utmerket" viser målingar. Tor Bigset

Vi har målt vasskvaliteten ved fem populære badeplassar:

  • Hamnebassenget i Hareid ved saunaen
  • Hamnebassenget i Brandal
  • Holesanden
  • Raudesanden
  • Overåsanden

 

Resultatet på alle fram prøvestadane per 21. mai 2024: Utmerket!

Vil teste meir

Testane er gjort etter anerkjende metodar og standardar og vi har testa vatnet for bakteriar som er typiske for kloakk. Det er Nemko Norlab AS som har analysert prøvene.

Vi planlegg å ta nye prøver fleire gonger i sesongen. Desse målingane kan du få oversikt over på  denne nettsida. Her vil vi oppdatere når vi får svar på nye målingar. Skulle det kome store endringar, vil vi sjølvsagt varsle om det i eiga sak.

Er du nyfiken på badetemperaturane?

På yr.no finn du diverse badetemperaturar i området.  (Bla litt ned på sida.)

For ferskvassdraget vårt, kan denne målestasjonen gi ein god peikepinn på temperaturen. Den måler vatnet i austenden av Grimstadvatnet. (Bla litt ned på sida)