Høyring handlings- og økonomiplan 2023-2026

Formannskapet har no vedteke budsjettinnstillinga til kommunestyret. Innstillinga skal ligge ute på høyring i to veker før budsjettet blir endeleg vedteke av kommunestyret 8. desember.

Innspel/merknadar må vere komen fram innan midnatt 7. desember.

Fjelllandskap med lyng, steinar og vatn og vidstrakt utsikt mot fjord og fjell langt borte. Blå lettskya himmel. - Klikk for stort bilete Helga Bøe

Alle er velkomne til å sende inn høyringsinnspel. Det kan de gjere på to måtar:

Innspel blir fortløpande sendt til dei folkevalde i kommunestyret. Dei vet også samla i eit eige høyringsdokument som blir lagt fram i budsjettmøtet.

Her kan du lese formannskapet si innstilling.

Her kan du lese kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett som formannskapet si innstilling bygger på.

Handlings- og økonomiplan 2023-2026