Høyring om endring av minstearealet for tildeling av fellingsløyve på hjort.

Skal minstearealet på hjortevald vere 350 eller 200 dekar?

Tre hjort på eit jorde. - Klikk for stort bilete Ixitixel/Wikimedia commons  

Hareidsdalen hjortevald har bede om å få endre minstearealet for jakt på hjort frå 250 dekar til 200 dekar. Framlegget vart handsama av Næring- og miljøutvalet i Hareid kommune 7. juni 2022. Der vedtok NMU å sende framlegget ut på høyring.

Fristen for å sende innspel og merknader til høyringa er 21. september 2022.

Svara sendast til: Landbrukskontoret for Herøy, Ulstein og Hareid i e-post: landbruk@heroy.kommune.no

Minsteareal hjortevald 2022
Tittel Publisert Type
1 Vedlegg talmateriale

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg talmateriale.pdf
2 Framlegg til endring av forskrift for minsteareal for hjort i Hareid kommune

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Framlegg til endring av forskrift for minsteareal for hjort i Hareid kommune.pdf
3 Søknad om endring av minsteareal

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad om endring av minsteareal.pdf