Kunngjering: Godkjent reguleringsplan - Detaljregulering for Åsen/Engeskardet hyttefelt (PlanID 20170002)

Klikk for stort bilete 

Kommunestyret har i møte 14.05.2020 godkjent Detaljregulering med namn Åsen/Engeskardet og planident 20170002.

Planvedtaket vert her med kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12. 

Krav om innløysing etter plan- og bygningslova § 15-2, eller krav om erstatning etter plan- og bygningslova § 15-3 må rettast til Hareid kommune innan tre - 3 - år frå denne kunngjeringa. 

Vedteke plankart, føresegn, planomtale med meir ligg vedlagt i saken her. 

Planen kan påklagast til Fylkesmannen innan tre veker frå kunngjeringsdato. 

 

Ta gjerne kontakt med sakshandsamar, Silja Øvrelid (silja.ovrelid@hareid.kommune.no), dersom det er spørsmål.

 


  

Kunngjering - Åsen/Engeskardet
Tittel Publisert Type
2480 Planomtale 2020_08_24

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2480 Planomtale 2020_08_24.pdf
2480_Føresegner_2020_08_24

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2480_Føresegner_2020_08_24.pdf
2480_Plankart_2020_08_24-A1-L

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2480_Plankart_2020_08_24-A1-L.pdf
Sluttbehandling - Detaljregulering for ÅsenEngeskardet (L)(48240)

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sluttbehandling - Detaljregulering for ÅsenEngeskardet (L)(48240).pdf
Vedl13_2480_271 Lengdeprofil SKV1

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl13_2480_271 Lengdeprofil SKV1.pdf
Vedl16_2480_274 Lengdeprofil SKV4

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl16_2480_274 Lengdeprofil SKV4.pdf
Vedl15_2480_273 Lengdeprofil SKV3

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl15_2480_273 Lengdeprofil SKV3.pdf
Vedl14_2480_272 Lengdeprofil SKV2

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl14_2480_272 Lengdeprofil SKV2.pdf
Vedl03_2480_Sjekkliste ROS_2019_05_01

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl03_2480_Sjekkliste ROS_2019_05_01.pdf
Vedl11_2480_Sol- og skuggeanalyse

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl11_2480_Sol- og skuggeanalyse.pdf
Vedl12_2480_931 Illustrasjonsplan

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl12_2480_931 Illustrasjonsplan.pdf
Vedl17_2480_Utsnitt frå 3D-modell

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl17_2480_Utsnitt frå 3D-modell.pdf
Vedl08_2480_Geologisk vurdering

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl08_2480_Geologisk vurdering.pdf