Kven vil bygge infrastrukturen til Plassane bustadfelt?

Hareid kommune inviterer til konkurranse om å bygge infrastruktur til nytt bustadfelt på Plassane for om lag 70 nye bueiningar. 

Kart over nye Plassane bustadfelt.

Denne entreprisen omfattar vegar med fortau, offentlege vatn- og avløpsanlegg, gatelysanlegg, leikeplassar og nytt trekkerørsanlegg for fiber og elektro.

Kontraktoppstart er satt til tysdag 2. april 2024, med forventa ferdigstilling 15. juni 2025. 

Det vert informasjonsmøte/synfaring torsdag 7. desember kl 10 på anleggsstaden. 

Frist for å levere tilbod er satt til 15. januar 2024 klokka 12:00. For å få tilgang til konkurransedokumenta, må leverandørane fyrst melde sin interesse for kunngjeringa som ligg ute på Doffin. 

Lenke til kunngjering og påmelding via Doffin