Ny som folkehelsekoordinator

Erlend Friestad   

Nils-Arne Skagøy er tilsett som folkehelsekoordinator og starta i stillinga 1. mai. Nils-Arne er sjukepleiar i botn og kjem frå stillinga som kommunalsjef på velferd.

Han har si arbeidserfaring frå utdanningssektoren og spesialist-/kommunehelsetenesta både som rådgivar og leiar.

- Det vert spennande å jobbe med folkehelseperspektivet. Kommunen sitt folkehelsearbeid handlar om å legge til rette for og fremje god helse og trivsel, samt å redusere faktorar som har negativ innverknad på folkehelsa, fortel Nils-Arne.

Nok av det fyrste han vil starte med, er å følgje opp Stikk Ut-turane som nettopp er lansert. Andre oppgåver før sommaren er gjennomgang av Ungdata 2022 saman med Ungdomsrådet. Folkehelseprofilen 2022 for Hareid frå FHI er no komen. Begge er viktige verkty for folkehelsearbeidet i Hareid kommune.

Stillinga som folkehelsekoordinator er lagt til ny eining for næring, kultur og busetting, i sektor for samfunnsutvikling.