Oppgraderingar på Overåsanden

Det har kome nedgraven avfallsløysing ved stranda. I tillegg har vi rydda opp i trea.

Det har no kome to avfallsbrønnar på Overåsanden. Erlend Friestad

Avfallsløysing

Det har kome ny, nedgraven avfallsløysing frå Søre Sunnmøre Reinhaldsverk. Tidlegare har det vore utfordringar i finvêrsperiodar at søppeldunkane blei raskt overfylte. Dette problemet slepp vi no då avfallsbrønnane har mykje større kapasitet.

Hugs at eingongsgrillar eller sigarettsneipar ikkje skal i avfallsbrønnane på grunn av brannfare.

Det blir sett ut eigen konteiner til eingongsgrillar frå 1. mai.

 

Benker og sitjegruppe

Vi held no på å gjere klart for sitjegruppe i nærleiken av monumentet. Det blir også sett opp benk nord for stranda.

 

Tre og buskar

I vinter har vi fjerna ein god del tre som stod langs kanten mellom grassletta og stranda. Fleire av trea hadde starta å rotne innanfrå. Det var også tre som lente seg utover stranda. Det var derfor naudsynt å fjerne desse av tryggleiksomsyn. 

Vi held no på med å vurdere korleis vi skal stelle til området.

I samband med alt arbeidet på Overåsanden har vi hatt dialog og synfaring med arkeolog.