Sjå formannskapsmøtet direkte her frå klokka 12

Formannskapet skal mellom anna handsama saka om omstilling på sjukeheimen. 


Møtet kan du sjå direkte her eller på Hareid kommune si Facebook-side frå klokka 12.

Saka om sjukeheimomstillinga startar om lag 1 time og 20 minutt ut i sendinga. Gruppemøtet i saka varte til 2 timar og 20 minutt.