Sjå opptak frå kommunestyremøtet 6. februar

På sakskartet stod mellom anna orientering frå Søre Sunnmøre Reinhaldsverk og kommunalsjefane. Den mest omfattande saka var delegasjonsreglementet.

Klikk for stort bilete 

Her kan du lese meir om bakgrunnen for sakene.