Slik blir den politiske leiinga i Hareid kommune

Bernt Brandal blir ordførar (Folkelista), medan Oskar Grimstad (Frp) blir varaordførar.

Begge blei samrøystes vald av kommunestyret i det konstituerande møtet torsdag 26. oktober.

Møtet kan du sjå i opptak her:

 

(Sjå bilete av heile kommunestyret lenger ned i artikkelen).

Portrett av formannskapet - Klikk for stort bileteHareid formannskap 2023-27: Annika Hove, Ole Frank Bakken, Ranja Dimmen Alme, Bernt Brandal, Oskar Grimstad, Torill Oda Ringstad og Kristian Fuglseth. Erlend Friestad

Med seg i formannskapet får Bernt Brandal og Oskar Grimstad:

 • Ranja Dimmen Alme (Foha)
 • Kristian Fuglseth (Foha)
 • Annika Hove (Foha)
 • Torill Oda Ringstad (Ap)
 • Ole Frank Bakken (H)

Vararepresentantar for Frp blir - i rangert rekkefølgje:

 • Jeanette Teigene
 • Endre Hammervold

 

Vararepresentantar for felleslista frå Ap, H og INP blir - i rangert rekkefølgje:

 • Øyvind Grimstad (INP)
 • Ståle Liavåg (INP)
 • Robert Flø (H)
 • Kai-Runar Svarstad (Ap)

 

Vararepresentantar for felleslista frå Folkelista og Venstre blir - i rangert rekkefølgje:

 • Kjetil Nesset (Foha)
 • Annika Brandal (V)
 • Thor Ove Rekdal Nedrelid (Foha)
 • Kristine Utgård Rolfsrud (Foha)
 • Einar Jarle Måseide (Foha)
 • Øyvind Grimstad Gryt (Foha)

 

(Artikkelen held fram under biletet.)

Bilete av kommunestyret i Hareid 2023-27 - Klikk for stort bileteKommunestyret i Hareid kommune 2023-27: Bakerst frå venstre: Kjetil Nesset (Foha), Øyvind Grimstad Gryt (delvis skjult, Foha), Annika Brandal (V), Kristine Utgård Rolfsrud (Foha), Thor Ove Rekdal Nedrelid (Foha), Einar Jarle Måseide (Foha),Ivar Karl Liaset (Foha), Pravin Selva (Foha), Endre Hammervold (Frp), Ståle Liavåg (INP), Jeanette Teigene (Frp), Kai-Runar Svarstad (Ap), Øyvind Grimstad (INP) og Robert Flø (H) Fyrste rad består av formannskapet. Frå venstre: Annika Hove (Foha), Ole Frank Bakken (H), Ranja Dimmen Alme (Foha), Bernt Brandal (Foha), Oskar Grimstad (Frp), Torill Oda Ringstad (Ap) og Kristian Fuglseth (Foha). Erlend Friestad

I det konstituerande møtet blei det også vald kontrollutval, næring- og miljøutval og levekårsutval.

Kontrollutvalet

Faste representantar

 • Hallvard Sæverud (leiar)
 • Pravin Selva (nestleiar)
 • Inga Ishild Hareid
 • Håvard Alvestad
 • Kjersti Topphol

 

Vararepresentantar

 • Hogne Grimstad
 • Reidun Dimmen
 • Odd Gunnar Kleppe
 • Elisabeth Warpe
 • Hans Gisle Holstad
 • Sonja Bjørlykke

 

Næring- og miljøutvalet

Næring- og miljøutvalet vil i valperioden 2023-2027 bestå av:

 • Jeanette Teigene, leiar (Frp)
 • Ståle Liavåg (INP)
 • Wenche Johanne Jøsok (H)
 • Kai-Runar Svarstad (Ap)
 • Annika Brandal, nestleiar (V)
 • Thor Ove Rekdal Nedrelid (Foha)
 • Ivar Karl Liaset (Foha)

 

Vararepresentantar for Frp blir - i rangert rekkefølgje:

 • Harald Elias Teigene
 • Ingebjørn Grimstad
 • Kjell Marø

 

Vararepresentantar for felleslista frå Ap, H og INP blir - i rangert rekkefølgje:

 • Steffen Nygård (INP)
 • Siv-Marit Røyset Kaldhol (Ap)
 • Kai Endre Stridh (H)
 • Vebjørn Kvalvik (INP)
 • Turid Muren (H)

 

Vararepresentantar for felleslista frå Folkelista og Venstre blir - i rangert rekkefølgje:

 • Anne Berit Hjørungdal (Foha)
 • Joachim Moldskred (Foha)
 • Bjørg Kari Bakke Holstad (Foha)
 • Stian Dyrvik (Foha)
 • Gunn Bente Drevland (Foha)

 

Levekårsutvalet

Levekårsutvalet vil i valperioden 2023-2027 bestå av:

 • Endre Hammervold (Frp)
 • Tom-Steven Klokk Eide, nestleiar (INP)
 • Vanja Myrvang (H)
 • Sivert Tretnes (Ap)
 • Einar Jarle Måseide, leiar (Foha)
 • Kristine Utgård Rolfsrud (Foha)
 • Linn Wingsternes (Foha)

 

Vararepresentantar for Frp blir - i rangert rekkefølgje:

 • Julija Sande
 • Sverre Jarl Ulstein
 • Øyvind Lillebø

 

Vararepresentantar for felleslista frå Ap, H og INP blir - i rangert rekkefølgje:

 • Toril Overvåg Leirbekk (INP)
 • Wenche Johanne Jøsok (H)
 • Andrzej Flemming (Ap)
 • Jeyuran Viayaratnam (Ap)
 • Roger Elvebu (H)

 

Vararepresentantar for felleslista frå Folkelista og Venstre blir - i rangert rekkefølgje:

 • Anja Nykrem Korshaug (Foha)
 • Øyvind Grimstad Gryt (Foha)
 • Kristine Hareide (Foha)
 • Anton Leon Roald (V)
 • Ranja Dimmen Alme (Foha)