Uvêr og konsekvensar for heimetenesta

Det er meldt om store nedbørsmengder og kraftige vindkast dei neste døgna. Dette kan føre til straumbrot og tap av internett og mobilnett.

Pexels/Andrew Beatson  

For velferdssektoren sin del har vi gode rutine for kva vi må sjekke og følgje opp. Vi må prioritere å gje naudsynt helsehjelp og med mangel på viktige hjelpemiddel vert dette utfordrande. Vi oppmodar difor pårørande om å at ta seg ekstra av sine eigne gjennom telefondialog, besøk eller overnatting hjå heimebuande. Sjekk også om det er lommelykt tilgjengeleg.

LES OGSÅ: Vi bur oss på regnet - det bør du også gjere.

Hareid kommune har i dag om lag 100 tryggleiksalarmar i drift i private heimar. Heimetenestene har rutine på å vurdere kven som må prioriterast med ekstra tilsyn i slike situasjonar. Det er difor ikkje høve til å ringe heimetenestene og oppmode om ekstra besøk om den heimebuande ikkje står på denne prioriterte lista.

Dersom du som pårørande i nemnte tidsrom vel å opphalde deg i heimen ilag med pasienten er det ønskeleg at du gjev beskjed om dette til heimesjukepleia sin vakttelefon: 915 66 732. Det kan bidra til at tilsette kan sikre naudsynt hjelp til andre pasientar.